skip to Main Content

Yerli ve Milli Kurumsal Kaynak Planlama Çalıştayı TÜSSİDE’de Gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Savunma Sanayii sektöründe yerli ve milli Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılımı kullanılmasına yönelik olarak sektör paydaşlarının bir araya gelmesiyle 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesinde bulunan TÜSSİDE tesislerinde bir çalıştay düzenlenmiştir. TÜSSİDE’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya sektörde yer alan 42 kurumdan 82 katılımcı katılmıştır.

Çalıştayda Açılım Soft, kurulduğu günden bu yana tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş olan açık kaynak kodlu uygulama geliştirme omurgası olan Anadil Platformunu kullandığını belirtmiş ve Anadil platform hakkında bilgi aktarımında bulunmuştur. Türkiye’de Açılım Soft dahil sadece üç yazılım firmasının bu tarz bir alt yapı yatırımı yaptığını aktaran Açılım Soft özellikle yabancı KKP yazılım firmaları ile başka türlü rekabet imkanın olmadığı vurgulanmıştır.

Çalıştayın ikinci gününde ilk gün yapılan Mevcut Durum Analizi çalışması kapsamında önceliklendirilen tespitler ve isterler ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Daha sonra mevcut durum analizi çalışmasında ön plana çıkan sorunlar, kısıtlar ve isterler doğrultusunda katılımcılar ile öneri geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise yapılan mevcut durum analizi ve geliştirilen öneriler ışığında sektörde yerli yazılımların kullanılmasına yönelik olarak yol haritaları çalışma gruplarınca hazırlanmıştır. Programın son kısmında yapılan paylaşımlar ve genel değerlendirmeler ile program tamamlanmıştır.

Çalıştayda katılımcıların bilgi ve tecrübeleri ışığında bireysel görüş ve fikirlerden yola çıkarak kollektif ve belli bir disiplin altında yapılan grup çalışmaları ile ortak bir akla ulaşılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda sektör paydaşlarının temsilcilerinin çalıştayda aktif katılımı sağlanmış, fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, birlikte oluşturulan önerilerin ve eylemlerin tüm paydaşlar tarafından kabul göreceği sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top